SALAM MESSAGE .n_n.

Minggu, 03 Februari 2013

DOA KHATAM QUR'AN


Subhanallah, taukah? Doa khatam Qur'an ini artinya sungguh luar biasa.. Tapi ternyata ada beberapa versi.. Dan semuanya memiliki arti yang luar biasa indah.. 

Doa Khatam Quran Versi 1 (yang biasa terlampir di Mushaf Al-Qur'an kecil)Doa Khatam Qur'anYa Allah, dengan Al-Qur’an, karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada hamba. Jadikan Al-Qur’an sebagai imam, cahaya, hidayah, dan sumber rahmat bagi hamba.


Ya Allah, ingatkan hamba bila ada ayat yang hamba lupa mengingatnya. Ajarkan pada hamba, ayat yang hamba bodoh memahaminya. Karuniakanlah pada hamba kenikmatan membacanya, sepanjang waktu, baik tengah malam atau tengah hari. Jadikanlah Al-Qur’an sebagai hujjah (yang dapat menyelamatkan hamba), ya Rabbal’alamin.Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam beragama, yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakanlah kepada hamba di dunia, yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakanlah kebaikan akhirat bagi hamba, yang merupakan tempat hamba kembali. Jadikanlah kehidupan hamba senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan hamba (pemutus) dari segala keburukan.Ya Allah, jadikan umur terbaik hamba di penghujungnya (di akhir usia hamba), jadikan amal terbaik hamba di penutupnya, jadikan hari-hari terbaik hamba saat bertemu dengan-Mu.Ya Allah, hamba memohon kepadamu kehidupan yang tenang, kematian yang nyaman, dan tempat kembali (akhirat) yang tidak memalukan dan menghinakan.Ya Allah, hamba memohon kepadaMu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik dan tetapkanlah hamba dalam semua kebaikan itu. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebajikan hamba, realisasikan keimanan hamba, tinggikan derajat hamba, terimalah shalat hamba, ampuni dosa-dosa hamba, dan hamba memohon surga tertinggi kepada-Mu.Ya Allah, hamba memohon karunia yang wajib engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan, dan kemenangan mendapat surga, serta keselamatan dari api neraka.Ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi hamba dalam segala urusan, jauhkanlah kami dari segenap hinanya dunia dan siksa akhirat.Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepada-Mu, yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepada-Mu, dan anugerahkanlah ketaatan kepada-Mu yang akan menyampaikan kami ke surga-Mu, anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami, orang-orang yang tidak mengasihi kami.Ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau ampuni semuanya. Tidak ada kegalauan kecuali engkau berikan jalan keluar, tidak ada hutang kecuali Engkau lunasi, dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali engkau penuhi, wahai Tuhan seluruh alam.Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka.Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada nabi Muhammad, keluarga, serta para sahabat terpilih.


Versi 1 ini Aya posting ulang dari sini


Versi 1 dengan terjemahan per kata  ini Aya posting ulang dari sini 


Doa Khatam Quran Versi 2 (yang biasa terlampir di Mushaf Al-Qur'an besar)
Gambar ini Aya posting ulang dari sini juga..

Terjemahannya Aya posting ulang dari sini (beruntung sekali Allah perkenankan mampir di blog ini, Luar biasa, keluarga muslim yang tinggal di Jepang, tetap berada dalam cahaya iman yang begitu terang benderang, seperti impian Aya)

Ini Terjemahan Doa Khatam Qur'an Versi 2 :

Maha benar Allah yang Maha Agung, dan RosulNya Nabi yang mulia dan kami bersaksi atas kebenaran hal tersebut. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, karena sesunggguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui.

Ya Allah anugerahkanlah kpd kami kenikmatan/kemanisan bagi tiap2 hurup dari Al Qur’an, dan balasan bagi tiap2 juz dari Al Qur’an. Ya Allah jadikanlah hurup alif sebagai kelembutan, hurup ba barokah, ta taubah, tsa pahala, jim kecantikan, ha hikmah, kha kebaikan, dal dalil/petunjuk, dza kecerdasan, ra rahmah, za kesucian, sin kebahagiaan, syin syifaa/obat, shad kebenaran, dho cahaya, tho ketenangan, dzo keluasan, `ain ilmu, gho kekayaan, fa kemenangan, qo kedekatan, qaf kemuliaan, lam kelembutan, mim nasehat, nun cahaya, wa wushlah/sarana, ha petunjuk, ya keyakinan. 
(Ya Alloh anugrahkanlah keamanan dan keimanan kepada kami sebab perantara huruf  Alif.  Ya Alloh anugrahkanlah kepandaian dan keberkahan kepada kami sebab perantara huruf  Ba’. Ya Alloh anugrahkanlah Taubat dan pertolongan kepada kami sebab perantara huruf  Ta’. Ya Alloh anugrahkanlah kenyamanan dan pahala kepada kami sebab perantara huruf  Tsa’. Ya Alloh anugrahkanlah kewibawaan dan kehormatan kepada kami sebab perantara huruf  Jim. Ya Alloh anugrahkanlah kecermatan dalam bersikap dan sifat malu kepada kami sebab perantara huruf  _Ha’. Ya Alloh anugrahkanlah khusyu’ dan khosy-yah (takut)  kepada kami sebab perantara huruf  Kho’.  Ya Alloh anugrahkanlah kekuasaan (pangkat) dan penasehat/bukti kepada kami sebab perantara huruf  Dal. Ya Alloh anugrahkanlah kecermatan hati dan kecerdasan fikiran kepada kami sebab perantara huruf  Dzal. Ya Alloh anugrahkanlah rohmat (kasih sayang) dan harapan baik kepada kami sebab perantara huruf  Ro’. Ya Alloh anugrahkanlah zuhud dan kebersihan hati dan diri kepada kami sebab perantara huruf  Za’. Ya Alloh anugrahkanlah kebahagiaan dan keselamatan kepada kami sebab perantara huruf  Sin. Ya Alloh anugrahkanlah syukur dan kemuliaan kepada kami sebab perantara huruf  Syin. Ya Alloh anugrahkanlah sabar dan jujur kepada kami sebab perantara huruf  Shod. Ya Alloh anugrahkanlah kilau iman dan kekuatan badan kepada kami sebab perantara huruf  dlood. Ya Alloh anugrahkanlah keta’atan dan kesucian kepada kami sebab perantara huruf  Tho’. Ya Alloh anugrahkanlah kemenangan dan kepandaian kepada kami sebab perantara huruf  dho’. Ya Alloh anugrahkanlah ampunan dan kesehatan kepada kami sebab perantara huruf ‘Ain. Ya Alloh anugrahkanlah kekayaan dan hasil yang banyak kepada kami sebab perantara huruf  Ghoin. Ya Alloh anugrahkanlah kesenangan dan kesuksesan kepada kami sebab perantara huruf  Fa’. Ya Alloh anugrahkanlah kedekatan (denganMu) dan Qona’ah (Menerima apa adanya anugrah Alloh) kepada kami sebab perantara huruf  Qoof. Ya Alloh anugrahkanlah kesempurnaan dan kemuliaan kepada kami sebab perantara huruf  Kaaf. Ya Alloh anugrahkanlah kelembutan (kasih-sayangMu) dan perjumpaan(denganMu) kepada kami sebab perantara huruf  Lam. Ya Alloh anugrahkanlah ampunan dan harta benda kepada kami sebab perantara huruf  Miim. Ya Alloh anugrahkanlah cahaya dan keselamatan kepada kami sebab perantara huruf  Nun. Ya Alloh anugrahkanlah keluasan (ilmu dan rizqi) dan kewalian / kekuasaan kepada kami sebab perantara huruf  Wawu. Ya Alloh anugrahkanlah semangat yang kuat dan hidayah kepada kami sebab perantara huruf  Ha’. Ya Alloh anugrahkanlah kemudahan dan keyaqinan kepada kami sebab perantara huruf  Yaa’. sumber : sini)

Yaa Allah berikanlah kami manfaat dengan Al Qur’an yang agung dan tinggikanlah derajat kami dengan ayat2nya dan terimalah bacaan kami dan maafkanlah segala kesalahan, kelupaan, perubahan kalimat dari tempatnya, mengawalkan atau mengkahirkan, penambahan atau pengurangan, penafsiran yang tidak sesuai denga apa yang Engkau turunkan, keraguan atau sahwun, sui ilhanin, dan terburu2 ketika tilawah, kemalasan atau kesesatan lidah, waqof (berhenti) bukan pada tempatnya, mengidghomkan (mendengungkan bacaan) yang bukan idghom, mengidzharkan (bacaan tanpa dengung) yang bukan idzhar, madd (memanjangkan bacaan), mentasydid, hamzah, atau sukun, i’rab yang bukan pada tempatnya, atau kurangnya rasa cinta dan senang terhadap ayat2 yang memeberii berita gembira, dan kurangnya rasa takut ketika membaca ayat2 ancaman, maka ampunilah kami ya Allah, dan jadikanlah kami sebagai oarang yang syahid.

Ya Allah terangilah hati kami dengan Al Qur’an, dan hiasilah akhlak kami dengan Al Qur’an, jauhkanlah kami dari api neraka dengan Al Qur’an, masukkanlah kami ke surgamu dengan Al Qur’an. Jadikanlah Al Qur’an sebagai teman di dunia, di dalam kubur sebagai penerang/teman , cahaya di atas titian (shirath), dan teman di dalam surga, dan penghalang dan hijab dari api neraka, sebagai petunjuk untuk segala kebaikan dan tetapkanlah kami dlm kesempurnaan , anugrahkan kepada kami kemudahan dlm mengamalkan Al Qur’an dgn hati dan lisan, senantiasa cinta kpd kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan atau keindahan iman. Dan sholawat dan salam yg senantiasa tercurah kpd junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat atas kebaikan akhlaq dan kelembutan budi pekertinya di atas cahaya arsy.
Amien yaa Rabbal ‘Alamin.


Subhanallah, Luar biasa... Beruntung rasanya masih Allah ijinkan untuk mengetahui hal ini.. Seringkali membaca tapi lepas dari pemahaman. Tak paham makna dari doa-doa yang diungkapkan, bagaimanalah Allah mau memahami permintaan kita, andai kitapun bahkan tak mampu menyelami apa makna dari doa-doa yang kita panjatkan...

Alhamdulillah tsumma Alhamdulillah.. Dini hari yang indah.. Malam ke-4 Aya tidur subuh.. Dan malam ke-4 Allah beri Aya hidayah terbesar. Setiap malam penuh hidayah. Tapi lagi-lagi Aya tak tau langkah apa yang mesti Aya ambil.. Ya Allah terangilah hatiku dengan cahaya-Mu, tuntunlah Aya agar berjalan sesuai koridor-Mu.. jadikanlah Aya tumbuh bersama kecintaan Aya terhadap semua tentang-Mu.. Jadikanlah Aya hidup di sekeliling orang-orang yang mencinta-Mu dan mendamba cinta-Mu.. Jangan biarkan hamba hidup dalam ketersisihan dan pojokan orang-orang alim kepunyaan-Mu Ya Allah.. Jadikanlah hati ini lembut, pandai dan bijak memilah mana yang Engkau ridhoi dan mana yang tidak.. Hidupkanlah hamba dalam jalan yang Engkau ridhai.. Andaikan engkau takdirkan Aya harus menghadap-Mu, maka takdirkanlah Aya menghadap-Mu dalam keadaan terbaik di terangnya cahaya cinta-Mu dan cahaya orang-orang sholeh yang mencinta-Mu.. aamiin aamiin aamiin Ya Rabbal aalaamiin..

Ya Allah Ya Rabbi.. Ampunilah atas kesia-siaan yang telah hamba lakukan.. Ampunilah segala kebodohan, segala tingkah laku tak berilmu juga segala tingkah polah yang tidak Engkau ridhai yang telah Aya perbuat.. Tuntunlah hamba-Mu ini.. Ampunilah segala dosanya Ya Allah.. Ampunkanlah segala maksiat yang telah hamba perbuat baik secara sengaja maupun tanpa sengaja dan tanpa sadar Ya Allah.. Ampunilah sikap lalai hamba dalam menggapai ridha-Mu ya Allah.. Ampunilah atas kesalahan jalan yang telah hamba tempuh.. Hamba hanya ingin ridha-Mu ya Allah.. Ridha-Mu yang mengantarkan semua kebaikan dan keberkahan dunia akhirat bagi hidup hamba, kedua orangtua hamba, ketiga adik hamba juga kerabat-kerabat yang hamba sayangi.. Ampunilah hamba Ya Allah... Ampunilah hamba yang telah durhaka pada-Mu.. Berikanlah petunjuk-Mu pada hamba agar hamba bisa menjalani hidup ini penuh berkah dan ridho, sehingga hidup hamba tenang dan tentram karena-Mu.. Lalu istiqomahkan hati dan diri ini agar senantiasa mengingat-Mu dan berada di jalan-Mu.. aamiin aamiin aamiin Ya Rabbal Aalaamiin...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 komentar:

  1. mengunjungi blog yang bagus dan penuh dengan informasi yang menarik adalah merupakan kebahagiaan tersendiri.... teruslah berbagi informasi

    BalasHapus
  2. Assalammu`alaikum kepada admin saya minta izin untuk mengcopy doa khotmil qur`an terima kasih.

    BalasHapus

Trims ya sudah berkenan ninggalin jejak di Memories of My Life .n_n.